Napisz do nas

Przed wypełnieniem formularza kontaktowego zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w zakładce RODO:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Zostałam/em poinformowana/y, że Administratorem moich danych osobowych jest „PROFI” Staniek Niemiec spółka jawna, ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143370, NIP: 9291618642, REGON: 971192654, dane przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda, a ponadto realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami strony, dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, przysługuje mi prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz adres

Adres i telefon salonu TwojeSolarium

SESJE ŚWIATŁOTERAPII MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI !

poniedziałek – sobota 10:00-22:00

niedziela 10:00-18:00

ul. Francuska 2a
65-941 Zielona Góra
tel. 693 958 650